Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i w trosce o dobro naszych Klientów informuję, iż w związku z podjęciem od dnia 18 maja 2020 roku w działalności Kancelarii, jeszcze ograniczonej w zakresie bezpośredniej obsługi Klientów w Kancelarii wdrożono procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dla bezpieczeństwa Klientów i Adwokata w Kancelarii stosujemy szereg środków ochrony osobistej i higieny min. maseczki, przyłbice, rękawiczki, środki dezynfekcyjne.

W Kancelarii są bieżąco, regularnie dezynfekowane powierzchnie częstego kontaktu dotykowego – blaty biurka, klamki, narzędzia pracy, wszystkie przedmioty z którymi możemy mieć kontakt podczas wizyty.

Ustalone zostają następujące zasady kontaktu i komunikacji Klienta z Adwokatem:

 1. W związku z obecnie nadal częściową zdalną pracą Kancelarii proszę o kontakt telefoniczny pod numerem komórkowym telefonu 604 412 918 lub e-mail: kancelaria@krupa.biz.pl
 2. Obecnie w ograniczonym zakresie stało się możliwym umówienie na bezpośrednią wizytę i konsultację w Kancelarii przy zachowaniu poniższych warunków.
 3. Umówienie na wizytę następuje po telefonicznym ustaleniu daty oraz konkretnej godziny tak ażeby pomiędzy wizytami umówionych Klientów był odstęp czasowy co najmniej 20 – 30 minut, umożliwiający zdezynfekowanie i przewietrzenie pomieszczenia, ażeby nie było sytuacji i potrzeby oczekiwania w poczekalni tylko bezpośredni dostęp na umówioną wizytę,
 4. Podczas wizyty przyjmowana jest tylko 1 (jedna) osoba, wyjątkowo w wypadkach szczególnie uzasadnionych mogą przebywać jednocześnie w Kancelarii 2 (dwie) osoby z zachowaniem wymaganego bezpiecznego dystansu od 1,5 do 2 metrów od siebie (warunki pomieszczenia Kancelarii pozwalają na zachowanie takiej bezpiecznej przestrzeni). Zastrzegam, że jedna z w/w osób może być poproszona o opuszczenie pomieszczenia Kancelarii,
 5. W trakcie telefonicznego umawiania terminu wizyty i bezpośrednio podczas wizyty przeprowadzony zostanie wywiad z Klientem co do okoliczności, które mogły by stanowić narażenie na zagrożenie epidemiologiczne i zostaną Państwu zadane poniższe pytania:
  1. czy występują u Państwa jakiekolwiek objawy infekcji, w szczególności: gorączka, kaszel, uczucie duszności, bóle mięśniowe, katar, ból gardła, osłabienie,
  2. czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali Państwo w rejonach występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
  3. czy mieli Państwo bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub podejrzaną o zakażenie,
  4. czy są Państwo objęci kwarantanną,
   Bardzo proszę o rzetelne podanie powyższych informacji.
   Z góry uprzejmie dziękuję.
 6. Istotna uwaga – w przypadku zgłoszenia się na wizytę osoby wykazującej niepokojące objawy nie będzie mogła się ona odbyć i zostanie wyznaczony jej nowy termin.
 7. W sytuacji odwołania lub przesunięcia czasu ustalonej wizyty – prosi się o odpowiednio wcześniejsze telefoniczne lub w formie wiadomości SMS powiadomienie o przesunięciu terminu planowanej wizyty.
 8. Podczas wizyty obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.
 9. Obowiązkowe jest korzystanie ze środka dezynfekcyjnego i dezynfekcja dłoni podczas wizyty w Kancelarii.
 10. Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznego dystansu od 1,5 do 2 metrów (warunki pomieszczenia Kancelarii pozwalają na zachowanie takiej bezpiecznej przestrzeni).
 11. Przekazywanie dokumentów do konsultacji podczas wizyty odbywa się za pośrednictwem osobnego dezynfekowanego pojemnika – szuflady z tworzywa sztucznego lub kartonu bez konieczności dotykania biurka.
 12. Przekazywane do realizacji zlecenia dokumenty muszą zostać poddane „kwarantannie” co najmniej 1 lub 2 dni od dnia ich przyjęcia i będą przez ten czas złożone w dezynfekowanych tekturowych pudełkach.

          Serdecznie dziękuję za stosowanie się do powyższych zaleceń.